Dạy chữ và viết đẹp cho học sinh chuẩn bị lớp 1 ( hành trang cho con chuẩn bị lớp 1 ) 


Chữ học sinh viết bút bi nhanh 6 trang vở kẻ ngang trong 90 phút

 Cô giáo Hải Thanh tại HÀ NỘI